LEDER

Kunst sætter spørgsmåltegn

Intet er så vidunderligt som kunstværker, man bliver kompromisløst indfanget af efter første syn. Kunst skaber debat og sætter spørgsmålstegn ved den måde vi lever på. En åbne konstruktive debat kan bringe os videre, og det er vigtigt der levnes plads hertil. Kunst er ikke en eksakt videnskab, og der eksisterer ingen facitliste – ingen har ret. Smag og behag er individuel. Continue Reading

Uden nerve og nærvær dør værket!

Ethvert kunstværk rummer en oplevelse, og det er kunstens væsen at bryde facaden. Man skal ikke være bange for det naive og minimale, thi den umiddelbare glæde ved at se farver som i barndommens sorgløshed har også noget æstetisk og smagfuldt over sig. Kunst må naturligvis godt gøre en glad og positiv. Kunsten har ingen geografiske grænser – billedsproget er internationalt. Netop det gode kunstværk inviterer til åben og fordomsfri dialog – og det er grunden til, at beskueren ikke kan slippe det. Desværre er der alt for mange, der i dag undervurdere kunstens betydning i dagliglivet. Kunst er livets spejl. Kunstens spejl er menneskets historie på godt og ondt. Det gode værk er, når man kan mærke, at kunstneren er en del af værket. Værket bliver visionært. Den gode kunst er tidløs og ingen kunstart formår som malerkunsten at berige den menneskelige tilværelse. Uden nerve og nærvær dør værket. Derimod gå tæt på værket – gå på afstand af værket. Knib øjnene let sammen, så du får fokus, og giv dig tid – god tid og du vil opleve, om der er nerve, ånd og sjæl – er der det, så er der tale om god kunst.

Gorm Flagstad
Redaktør

KUNST ER MED TIL AT SKABE DEBAT

Der er ikke noget nyt i, at langt den overvejede del af befolkningen ikke anser kunst for at have nogen betydning for os mennesker. Vi danskere har det i høj grad med at undervurdere kunstens betydning. Ja, der er sogar nogle, som mener, kunstnere skal man ikke støtte. Hvis de ikke kan leve af det de producere, så skal de heller ikke have offentlig midler. Kunst er ånd og ikke en økonomisk bæredygtig forretning! Kunst skal ikke bare pynte, men også påpege. For i kunstens verden er der rum til refleksion!

Smag og behag er individuel, men det er vigtigt, at kunst ses med et åbent sind. Kunst er med til at skabe debat. Kunst deler vandene og gør, at beskueren stopper op og reflektere over livet. Uden kunst og uden debat så bliver livet tomt og indholdsløst – vi har i dagens Danmark nok af åndsamøber.

Den begavede folkelighed opstår via kunsten og derfor er det så vigtigt, at man støtter kunsten. Hvad skulle man gøre uden fonde, der støtter kunsten? Der skal lyde en stor tak til disse fonde. Uden denne støtte fandtes, der i det offentlige rum ikke kunst i mange byer.

Gorm Flagstad
Redaktør